Raqqa əməliyyatı: kürdlərlə Suriya ordusu qarşı-qarşıya gəlir

Ermənistanda Paşinyanın “optimizmini” bölüşmürlər

BÜYÜK RESİMDE TÜRK DÜNYASI : ABD NİN SAVAŞINDA TÜRK COĞRAFYASI TURAN VE AKACAK TÜRK KANI

Elhan Şahinoğlu: Vaşinqton və Paris Minsk Qrupunu dirçətlmək istəyirlər

Ali Şamil hocadan yeni bir kitap Gaşgaylar Ve onların folkloru

Gündem 16 Ağustos 2020
90


Qaşqaylar mübarizliyi və döyüşkənliyi ilə
seçilən elat bir xalqdır. Sayları üç milyondan çox olan bu xalq İran İslam Respublikasının gü- neyində, indiki Fars ostanında və ətrafında yaşayır. Bir milyona yaxın insan isə özünü Qaşqay saysa da, Farslar arasında assimlə olduğundan ana dilində danışa bilmir. Azərbaycandan iki min kilometr uzaqda, İran İslam Respublikasının güneyində yaşayan Qaşqaylar ləhcələrimi- zi, folklorumuzu, adət-ənənəmizi qoruyub saxlamışlar.
Kitaba Qaşqay elinə səfərlərlə bağlı yazılar, Qaşqayların Azərbay- canla bağlılığından bəhs edən məqalələr, eləcə də folklor nümunələri daxil edilmişdir.

folklor.az

Yorumlar