Akıncı kimden medet umuyor?

Türkiye Kazan Başkonsolosu: Türkler ile Tatarlar arasındaki kardeşlik ilişkilerinin zengin bir tarihi ve sağlam bir temeli var

İmparatorluk refleksi ve kendini gösterme duygusu

İRAN-AMERİKA MÜNASİBƏTLƏRİ: ZƏHƏRİ BU DƏFƏ KİM İÇƏCƏK?

Ali Şamil hocadan yeni bir kitap Gaşgaylar Ve onların folkloru

Gündem 16 Ağustos 2020
107


Qaşqaylar mübarizliyi və döyüşkənliyi ilə
seçilən elat bir xalqdır. Sayları üç milyondan çox olan bu xalq İran İslam Respublikasının gü- neyində, indiki Fars ostanında və ətrafında yaşayır. Bir milyona yaxın insan isə özünü Qaşqay saysa da, Farslar arasında assimlə olduğundan ana dilində danışa bilmir. Azərbaycandan iki min kilometr uzaqda, İran İslam Respublikasının güneyində yaşayan Qaşqaylar ləhcələrimi- zi, folklorumuzu, adət-ənənəmizi qoruyub saxlamışlar.
Kitaba Qaşqay elinə səfərlərlə bağlı yazılar, Qaşqayların Azərbay- canla bağlılığından bəhs edən məqalələr, eləcə də folklor nümunələri daxil edilmişdir.

folklor.az

Yorumlar