KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. AHTAPOTUN KOLLARI – ‘OCTOPUS ARMS’

AHTAPOTUN KOLLARI – ‘OCTOPUS ARMS’

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 12 dk okuma süresi
401 0

AHTAPOTUN KOLLARI – ‘OCTOPUS ARMS’

Uluslararası Kitle Psikolojisi Sosyal Politikalar ve Provokatif Eylemler Merkezi (Üst Akıl ) Yapılanması nasıl inşa edilmiştir?

Yıl 1960…

27 Mayıs darbesinden sonra başbakanlık müsteşarı olan kurmay Albay (merhum) Alparslan Türkeş başbakanlık ve ilgili bakanlıkları teftişe çıkmıştır. Teftiş sırasında başbakanlık merkez binada Türkçe dil bilgisi çok güçlü olmasına rağmen kamufle olmuş yabancı menşeili bir takım memurları elektronik, faks, telgraf ve teknik işlemlerin döndüğü bir odada görmüş, sessiz bir şekilde selam verip onları süzmeye başlamış…

İşinin ehli eski bir özel harpçi olan (merhum) Alparslan Türkeş bu durumu araştırmaya başlayıp kısa sürede sonuca ulaşıyor. Daha sonra bu memurlara görevlerinin ne olduğunu soruyor. İlgili yabancı menşeili memurlar kominizim den ve Rusya’dan gelecek tehlikelere karşı Türkiye’ de ki kamu kurum ve kuruluşlarına NATO adına danışmanlık hizmeti verdiklerini söylüyorlar.

İşinin ehli olan (merhum) Alparslan Türkeş başbakanlık müsteşarı olarak bu işlemin onaylanmadığını, danışmanlık hizmetinin bu niteliklerde icra edilemeyeceğini beyan ederek bu birimi lav edip kapatılması, illaki destek hizmeti vereceklerse bunun koşullarının uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını verir.

Önce CİA istasyon şefi, sonra ABD büyükelçisi, arkasından CİA Bşk. Yardımcısı, daha sonrada NATO komutanı bu işlemler sizlerden çok öncede bu birimler tarafından yürütülmekteydi diyerek devreye girse de başbakanlık müsteşarı bu gidişat ülke, millet ve devletin aleyhinedir der ve bütün gelenleri geldikleri gibi tekrar gönderir…

Fazla zaman geçmeden ülkede ihtilal yapan ordu mensupları arasında iç bir darbe gerçekleşerek bir kısım subaylar zoraki diplomat olarak yurtdışına sürgün edilir…

Darbe içinde darbe gerçekleştirenlere üst akıl üst bir darbe ile başbakan ADNAN MENDERES ve ilgili arkadaşlarını idam edecek kadar vicdansızlıklarını gün yüzüne kusup kara bulutları ülkemizin ufkuna dert etmişlerdir.

Nitekim Türkiye merkezli Ortadoğu, balkanlar ve Afrika AHTAPOTUN KOLLARI – ‘OCTOPUS ARMS’ sistemini inşa etmek isteyen üst akıl ilk defa gün yüzüne çıkmış ve kirli illet suratını göstermiştir.

Gerilla, kontrgerilla ve propaganda stratejisi

Levazım, muhabere ve muharebe stratejisi

Askeri harekât, teknik ve teknoloji strateji,

Donanma, doktrin ve diplomasi stratejisi

Yasama, yürütme, yargı ve sivil toplum casusluk ağı stratejisi

Olağanüstü hal, suikast, sabotaj, dezenformasyon, sivil taarruz ve psikolojik harp, kitle psikolojisi, sosyal politikalar ve provakatif eylem stratejisi hayata geçirilerek ahtapot canlandırılıp kolları işlevsel hale getirilmek istenmiştir.

Beyaz GLADYO Yapısı Nedir?

Entelektüel düşünce akımını ve sosyal demokratları kanalize etmek için kurulan GLADYO departmanıdır. Aydın düşünce, yazar, medya mensubu ve iş adamlarını kapsayan batı edebiyat ve sanatına yönlendirmek ve doğu kültür ve inanç esaslarına muhalif olmalarını sağlayarak doğu ve batı sentezini bölmek ve gerektiğinde tarafları çatıştırmak üzere kurulmuştur. Bu departman basın ve medya aracılığı ile magazin bültenleri ile topluma lanse edilerek düşünce ve fikirlerinin kabul görmesi sağlanmaktadır.

Yeşil GLADYO Yapısı Nedir?

Dini oluşumların arasına sızarak toplumdan kabul görüp hoş görü politikaları ile hücre yapılanması yaparak farklı görüş ve düşünce kavramlarına karşı gizlice antipati kültürünü aşılayarak doğu kültürünün iç dinamiklerine sirayet edip batı kültürüne karşı zıt görüşlerin oluşumunu sağlamak ve tarafları mezhepsel olarak çatıştırmak üzere kurulmuş olup stratejik önem arz eden bir GLADYO departmanıdır. Yapay tarikatlar cemaat ve cemiyetler kurup finans ederek İslam ahlakını ve kültürünü yozlaştırmak ve beyaz GLADYO ile çatıştırarak gündem değiştirmek üzere kurulmuştur.

Siyah GLADYO Yapısı Nedir?

Emniyet, güvenlik ve yargı ağı arasında mafya yapılanmalarını inşa ederek bürokrasiyi havuz sistemi ile kıskaca alıp kendi politikalarının alt zeminini oluşturmak adına kurulmuş güç ve otorite odaklı bir GLADYO departmanıdır. Bu oluşum gücün, kuvvetin ve otoriter düzenin belirleyici katmanını oluşturduğundan birbirinden bağımsız ve bir birinden habersiz hücre yapılanmaları ile kanalize edilerek işletilen, gerektiğinde bütün tarafları tek bir hedefe sevk etmek ve yine gerektiğinde bütün hedefleri birbiri ile çatıştırmak kaos politikasını icra ettirmek üzere kurulmuştur.

Mavi GLADYO Yapısı Nedir?

Dışardan finans ederek kazandıkları politik köstebekler aracılığı ile siyasi casusluk faaliyetini icra ettirerek politika ve siyaset arenasını anlık canlı istihbarata sahip olan, karşı hamleler ile yönlendirerek siyaset bilimini yönetmeyi hedefleyen, yasa ve kanunların ana temalarına ulaşarak kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemenin alt zemini sağlayan, genel anlamda iktidarı yıpratarak ve yıldırarak gücünü kırmayı hedefleyen, siyasi çatışmaların hız kazanmasını sağlayarak gizli muhalefet konjonktürünü oluşturmak üzere kurulan bir GLADYO departmandır. Bu yapının destekledikleri elemanlar gizlilik ilkesine harfiyen riayet ederek kamufle olmakla birlikte eşdeğer mevkide olan ajanlarla danışmanları aracılığı ile kontak kurmaktadır.

Sarı GLADYO Yapısı Nedir?

Özel olarak yetiştirdiği ve sonradan finans ederek bünyesine kazandırdığı elemanlar aracılığı ile basın ve medya kuruluşlarının içine sızarak bütün görüş ve düşüncelere sirayet edecek oluşumlar inşa edip daha sonra tarafları gerektiğinde bütünleştirecek ve yine gerektiğinde ayrıştırıp çatıştırmak üzere kurulan dış destekli bir GLADYO departmandır. Basın ve medya gücü ile devlet yönetimine dışardan yön vermeyi hedefleyen, yeri geldiğinde otoriteye destek verip, yeri geldiğinde otoriteyi baltalayacak yayınlar oluşturarak güç kırılmasını ve kitle psikolojisini dizayn etmek üzere kurulmuştur.
Kırmızı GLADYO Yapısı Nedir?

Yasadışı, illegal ve Terör örgütleri yapılanmalarını inşa etmek ve yönetmek üzere kurulmuş şirket kültürü ile işletilen GLADYO departmandır. Her görüşe göre bir hücre düşünce örgütlenmesi oluşturan, görüş ve taraflar arasında istendiğinde bütünleştirici politikalar uygulayıp, istendiğinde ayrışmaları ve çatışmaları inşa edip daha sonra kaos politikasını uygulayarak hedef ülkenin ulusal ve uluslararası sahada güç kaybedip etkisiz hale getirerek dışa bağlılığı devamlı hale getirmek üzere eylem ve propaganda ile gündem oluşturup hedef ülkede, sosyal politikalar, emniyet, güvenlik, siyasi ve ekonomik güç kaybını sağlamak üzere kurulmuştur.

Turuncu GLADYO Yapısı Nedir?

Sivil toplum kuruluşlarını dışardan ( finans ederek ) yönlendirerek yönetmek üzere kurulmuş bir GLADYO departmandır. Her düşünce ve fikre destek veren, yeri geldiğinde tarafları uzlaştıran, yeri geldiğinde uzun vadeli çatışmalara sevk eden, medya, politika ve dini gruplarında üstünde bir yapıya sahiptir. Toplum psikolojisinde halkın sinir uçlarına sirayet ederek taraflarda algı yönetimi politikaları gerçekleştirerek iç çatışmaların oluşumunu sağlamak için sosyolog, psikolog, psikiyatri gibi kitle psikoloji uzmanlarının faal olduğu bir çalışmayı icra etmek üzere kurulmuştur.

Gri GLADYO Yapısı Nedir?

Bütün oluşumların üstünde bir güce sahip olmakla birlikte aynı zaman da bütün oluşumlar arasında deşifre olmadan koordinasyonu sağlamak üzere uluslar üstü istihbarat departmanı olarak kurulan bir GLADYO departmanıdır. Elemanlarının NATO, Birleşmiş Milletler, İnterpol, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası vb. uluslararası büyük kuruluşlar nezdinde görev yapması hasebi ile diplomatik dokunulmazlık zırhına sahip olarak işlevsellik kazanan büyük bir kuruluştur.

Paralel GLADYO Yapısı Nedir?

Yabancı istihbarat casuslarının inşa ettiği GLADİO politikalarının uygulandığı, uygulamada geçmiş zamanlarda angaje edilerek devşirilmiş yerli işbirlikçi casusların aracılığı ile yürütülen zihin kontrolü, finans, ekonomik, sosyolojik, diplomatik, medya, ve güvenlik operasyonlarına paralel hamle; bu hamleleri inşa eden, uygulatan fakat senaryo sahiplerinin hep kamufle olarak derin devlet profiline bürünüp gölgede kaldığı, hareket kabiliyetinde uluslararası işlevsellik kazanan yasadışı gizli mekanizmaya PARALEL GLADYO denilmektedir. Bu yapının koordinasyon merkezini GRI GLADYO departmanı öncülüğünde diğer bütün GLADYO departmanları tarafından desteklenerek işlevselliği hız kazanmaktadır. Operasyondan sonra bütün GLADYO departmanları birbirlerine olan bağlarını çözdüğünden sürecin analiz ve deşifre işlemi engellenerek gizlilikleri koruma ve güvence altına alınmaktadır.

Araştırmacı Yazar
Düşünen İnsan
Serdar Bozdoğan

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir