KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Adını unuttuğumuz bir vatan toprağı: Teselya

Adını unuttuğumuz bir vatan toprağı: Teselya

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 5 dk okuma süresi
353 0

Bugün Yunanistan’da. Burda Yenişehir diye bir şehir var.
Bu şehirde yaşayan müslümanların hatta Hristiyan olmayanların nasıl bir muameleye maruz bırakılıp oradan kovuldukları. mallarının ve hayvanlarının nasıl gaspedildildikleri.
evlerinin ve camilerinin nasıl hakarete ve taarruza uğradıkları.
Bu raporda anlatılıyor.
Rapor önemli.
Çünkü zalimler o günde aynı taktiği uyguluyorlar bu gün de.
Yunanistan’ın uğrayacağı her türlü sıkıntının sebebi tarihte yaptığı bu zulümdür.
Başta ortadoğu’da ve dünyanın diğer bölgelerinde de zulüm yapanlar er veya geç cezalarını bulacaklardır.
Dostlar
Türklerin ve İslamın ayak bastığı topraklar bizimdir.
Buralar bugün başkasının elindedir diye bizim değildir diyemeyiz.
Bu topraklar ve bu topraklarda yaşayanlar bizimdir.
Eğer buraları sahiplenme duygusu beslemiyorsanız kendinizden şüphe edin.
Zira buralarını bizden alanlar bugün şu an bizim dediğimiz toprakları da alırlar ve siz o zaman akıllanırsınız lakin düşmanın gözünde siz, bütün salaklığınıza ve bilmem neliğinize rağmen yine Türksünüz yine mğslğmansınız ve öldürülmeye müstehaksınız
Tesalya bölgesi hususan Yenişehir nasıl alınmışsa elimizden ve ahalisi nasıl öldürülmüş veya göç ettirilmiş ise malları talan camiler harap edilmişse ve biz bunları maalesef unutmuşsak bugün aynı düşmanlıkla karşı karşıyayız ve aynı şey bize yapılmak istenmektedir.
Ne mutlu bize ki arşivlerimizi açtık
ne mutlu bize ki kütüphanelerimizi açtık
ne mutlu bize ki rahmetli özal ve allah uzun ömürler versin şevket’ini ve kudretli artırsın devletini daim etsin reisimiz cumhurbaşkanımız bizim bu şuurumuzu uyandırdılar.
inşallah yeniden yine büyük ve güçlü bir türkiye olacağız ve cihana yeniden hükmedeceğiz.
çevirisi
bazı dükkanlar ile haneleri yağma etmişlerdir ki Müslümanların hane ve dükkanları bu taarruzdan masûn kalmıştır. Mahallât-ı ba‘îdede ise yalnız pencereleri kırmak ve hariçten duvarlara kurşun sıkmak ile iktifa edilmiş ve şehrin medhalinde ve köprü kurbunda bulunan Hasan Bey Camii ile Bayraklı ve Bayraklı ve Yenicami nam cevâmi-i şerifeye hakaret ve taarruz olunmuştur. Ayak takımı cevâmi-i mezkûrenin kapısını hücum ile kırarak hasırlarıyla keçeler, kandil ve şamdanlarını alıp götürmüşlerdir. Hasan Bey Camii’ndeki âsâr-ı bedî’a ve nefiseden olan mermer mihrap kazma ve çekiç darbeleriyle tahrip edilmiştir. İraz edilen zarar ve hasarın derecesini öğrenmek için cevâmi-i mezkureyi ziyaret ettim ve her üçünde cam kalmadığını ve hatta ekser pencerelerin sökülüp çalındığını gördüm. İdare-i askeriye işbu camilerden ikisine ot koymuştur. Civar köylerde ikamet eden Kıptîler kâmilen memalik-i şahaneye iltica ettiklerinden haneleri tahrip edilmiş ve emval-i menhube gâsıplar beyninde taksim olunmuştur. Kırlarda birtakım müsellah çeteler ahali-i İslâmiye ile meskun köylere bi’t-taarruz bazı haneleri yakmış ve buğday anbar ve mahzenlerini talan ederek mevaşi’i gasp etmişlerdir. Ahalinin bir kısmı memalik-i şahaneye hicret ve kısm-ı diğeri Yenişehir’e iltica etmiş olduklarından lehülhamd katl-i nüfus vukua gelmemiştir. En ziyade rahnedar olan köyler Osmanlı “Makri Hori” ile “Büyük Keserli” dir. Hele Büyük Keserli’deki külliyelerden birçoğu kamilen ve mütebakisi de kısmen ihrak edilmiş ve Cuma Mahallesi Camii ile bir tekke yağma olunmuştur. Bu hal-i esef-iştimal eğer ki gittikçe hıffete yüz tutmuş ise de onun men’i için ittihaz edildiği iddia olunan tedabire ve tedabir-i mukteziyeyi ittihaz ile bu gibi ahvalin önü almak vazife-i katiyyesiyle mükellef olan hükümet-i mahalliyenin olbabdaki icraatına rağmen yine sekiz gün kadar
devam eylemiştir. Mamafih gerek Prefe’nin ve gerek General Vasos’un harekat-ı taarruzkaranenin
meni ve vukubulan fenalığın telafisi emrinde birçok defalar mesai-i memduha sarf ettikleri.
Muhammed Safi

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir