Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Akar ve Fidan ziyareti açıklaması: Görüşmeler yapıcı şekilde gerçekleştirildi

Balkan barışını dinamitleyen Sırp politikacı suikastı

ARADA KALAN TÜRKİYE: AFRİN-RUSYA/ MENBİÇ-ABD

ABŞ qardaş ölkəyə terrorçular üzərindən təhdid yaradır

ZALİM İKTİDARLARIN KADERCİ ANLAYIŞI

Türkiye 21 Ocak 2016
583

ZALİM İKTİDARLARIN KADERCİ ANLAYIŞI

İnsanları ikna edebilmenin, susturmanın ve sömürebilmenin en kolay ve etkili yolu inançları

 • üzerinden onlarla yakınlık kurmaktır. Kişiye inandığı-kutsadığı değerler üzerinden mesaj
  vermek isterseniz onu etkileme yolunda en zayıf yerinden yakaladınız demektir. Hele bu kişi
  inançlarını sağlıklı bir şekilde temellendirmemiş ve aklına göre değil de hırslarına-
  duygularına göre hayatına yön veriyorsa sömürülmeye ve aldatılmaya müsait bir tiple karşı
  karşıyayız demektir. Tüm toplum böyle kişilerden oluşur, sürü psikolojisiyle nereye
  götürüldüğüne bakmaksızın hareket eder hale gelirse, bu toplum sürünmeye, ezilmeye ve
  zalim yöneticilerin eline düşmeye mahkûm hale gelmiştir. İşte bugün dünya genelinde
  yaşanan da budur. Yazımızda kader inancını istismar eden yöneticileri, din adamlarını ve aynı
  inanış ile kendisini avutmaya çalışan toplumları konu edineceğiz. Kader İnancını En Çok
  İstismar Eden Siyasiler ve Din Adamları Olmuştur Din duygularını kullanarak yapılan
  aldatma, istismarın en tehlikelisi ve sinsi olandır. Dini inançlar içerisinde yozlaştırıldığında
  kitleleri ve nesilleri etkileyen, fark edilmesi yüzyılları alan ve uyuşturucu etkisi en fazla olan
  “kader” kavramıdır.Kader inancı, bildiğimiz kadarıyla ilk çağlardan bugüne dek düşünce
  tarihinin en önemli problemi olmuştur. Bu problem filozofu, politikacısı, hukukçusu, din
  adamı, psikoloğu ve sade müminiyle bütün toplum katmanlarını meşgul etmiş ve üzerinde çok
  yoğun tartışmalar meydana getirmiştir. Çünkü söz konusu problem, muayyen bir topluma
  özgü olmayıp, tarih boyunca, bütün insan gruplarının ilgilendikleri ve üzerinde spekülasyon
  yaptıkları bir konudur. Bu açıdan kader İslam’dan değil, insanın insan olmasından
  kaynaklanan bir problemdir. Kısacası kader, insanlığın problemidir.[1] Kur’an’dan
  öğrendiğimize göre insanları Allah’ın adı ile ilk kandıran ve işlediği suçlardan ilk olarak
  Allah’ı sorumlu tutan kişi Şeytan’dır (A’raf, 11-21). Şeytan, Allah’a “beni sen saptırdın” diye
  iftira atmış ve kendi sapkınlığının gerekçesini “Allah” olarak göstermiştir. Şeytan’ın
  yeryüzündeki çırakları da onun izinden giderek yaptıkları zorbalık ve sömürüyü bugün de
  “Allah’ın takdiri, takdir-i ilahi ve ezelden belliydi” gibi şeytani sloganlarla normal gösterip,
  üzerini örtmeye çalışmaktadırlar. Allah, her bir yarattığı varlığa görünüm, kişilik,
  diğerlerinden ayırt eden bir takım özellikler vermiştir, varlıkların elinde olmayan bu
  ölçülendirmeye kader denilir. (Taha, 49-50, Furkan, 2) Geleneksel manada “kadere iman”
  İslami bir inanç esası değildir[2], ancak Allah’ın yarattıklarını ölçülü ve planlı bir şekilde
  yönettiğine inanmak Kur’an’a olan inancımızın gereğidir. (Kamer, 49) “Kader” ve “Takdir”
  kelimelerinin sonradan anlamları saptırılarak, Kur’an’a aykırı şekilde içleri doldurulmuştur.
  Kaderci mantığı eleştirirken bizim hedefimizde ilgili kelime ve kavramları çarpıtarak sömürü
  ve zulümlerine maske yapmak isteyenler ve insanlığın yaşadığı sıkıntıları “Kader”, “Ezeli
  Yazgı” kabul eden zihniyet vardır. Yoksa Yüce Allah ve kurduğu muazzam sisteme saldırı
  amacımız yoktur, Allah’ın kitabında kullandığı anlamıyla yarattığı varlıklara koyduğu
  ölçülendirme ve şekillendirmeye/kadere elbette iman ediyoruz. “Allah’ın ezelde yaşanacak
  herşeyi bilip-yazdığı”anlayışı yüzyıllar boyu halkı sömüren, adaletsiz gelir dağılımı yapan,
  siyasi emelleri uğruna kan döken yöneticilerin dayanağı olmuştur. Zulmedenler iktidarlarını
  bu inanış ile yazgının gereği gibi göstererek, kendi sömürü sistemlerinin ilahi kaynaklı
  olduğuna halkı ikna ederek, oluşabilecek tepki ve muhalefetin önünü kesmek istemişlerdir.
  Halkı hurafe ve dini masallarla oylayıp gündemi hiç haksızlıklara-yolsuzluklara getirmeyen
  ve yöneticilerin zulmünü perdeleyen “Din adamları sınıfı” ise, bu sömürü sistemini ayakta
  tutan en sinsi kesimdir. Uydurma masallarla insanların zihinlerini uyuşturan, eleştiri
  yapabilme yetisini körelten ve aklını kullanmayı kötü bir şey olarak gösteren uydurmacılar,
  zalimlerin ve despotların her zaman en güvendikleri, sağ kolları olmuşlardır. Despot yönetim
  dinin anlaşılmaması için uğraşır, din sömürüsü yapan kesim ise yanlış anlaşılması için uğraşır.
  Yapay kurtarıcılar, dini motiflerle süslenmiş masallar, uydurma rivayetler, akıl ve
  çağdışı,insan onuru ile bağdaşmayan fetvalar ve Kur’an’ın yanında uydurdukları kitaplar ile

  kendi hurafe kurumlarını ayakta tutmaya çalışan uydurmacılar gerçek din ile insanlar arasında
  çok kalın bir duvar oluşturmaktadır. İnsanlar ile Allah’ın kitabı arasına duvar örenlerin, cennet
  ile aralarında elbette kalın cehennem duvarları örülecektir. Tarihte devrim yapan, atılım yapan
  ve adından söz ettiren toplumlara bakıldığında yazgıcı-kaderci anlayışın prangalarından
  kendilerini kurtaran toplumlar olduklarını görürüz, kader inancı insanlığın ilerlemesi önünde
  en etkili uyuşturucudur. Aslında Karl Marx’ın da isyanı bunaydı ama din afyondur demekle
  daha büyük bir yanlış yaptı, doğrusu şu olmalıydı kaderci anlayış toplumu uyuşturan bir afyondur.
  Bilal Aykaç

 

Yorumlar