Varşova Paktı çöktü NATO niye var?

Güney Türkistan’da Yaşanan Son Hadiseler Üzerine

Jirinovski: Erdoğan benim dostum!

RUSYA VE NATO İLİŞKİLERİ VE MUHTEMEL GELECEĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

Sinan’ın Mirat-Hakikat’inden: DİPLOMATİK MASLAHAT

Gündem 11 Mart 2017
349

Fransa’nın İstanbul sefiri saltanat kayığına benzer bir kayık yaptırmış. Debdebeyle gezip Boğaziçi’nin keyfini çıkarırmış. Bizim Hariciye gıkını çıkaramamış tabii ki. O sırada Paris’te Osmanlı sefiri Ahmed Vefik Paşa’dır. İmparator III. Napolyon’un süslü-püslü, beyaz boyalı bir arabası varmış. Paris halkı nezdinde bu araba korku ve telâş kaynağıymış. Görür görmez kaçışırlar, göz önünden kaybolmaya çalışırlarmış. Ahmed Vefik Paşa da bu arabanın rengine kadar aynısından yaptırır. Olur olmaz yerde arabasına atlayıp Paris’i turlar. Parisliler her gün Vefik Paşa’nın arabasını gördükçe III. Napolyon geçiyor zannıyla perişan olur. Sonunda Fransa Hariciyesi arabanın değiştirilmesini rica eder. Vefik Paşa bu ricayı beklemektedir. “İstanbul’daki sefirinizin kayığı ortadan kalkarsa benim arabam da ortadan kalkar” cevabını verir. İstanbul’a anında emir uçurulur ve taklit saltanat kayığı gözden kaybedilir. Vefik Paşa da arabasını siyaha boyatarak kullanmaya devam eder. Maslahat görülmüştür.

Yorumlar