Putindən sonrakı Rusiya necə olacaq?

Hocali Moskova’da anıldı

Avrasya Kombat ciu-citsu federasyonun yeni başkanı Aqil Acalov seçildi

Yeni okumalar ışığında Ziya Gökalp

MERAKLISINA : El-adlu esasu’l mülk [العدل أساس الملك ]

Gündem 29 Ocak 2017
492

Uzak şarkın bilgeleri olan Buda Konfiçyüs aristokrat sınıftan idi. Makedonya’daki Akademia’nın Feylesofları Aristo, Sokrat Eflatun da aristokratlardandı .
Fakat: Orta-Şark peygamberleri, toplumun mahrum sınıfından, bazıları ise mahrumların da en mahrumları olan Çobanlardan idi. Hz. Musa Çoban, Hz. İsa Balıkçı, Hz. Muhammed ( Aleyhimesselam) yetim.
Hepsi de ;
İnsanlar arasında Eşitliği / adaleti tesis etmeğe çalıştılar.
Yeryüzünde adaleti tesis etmek ve ruyı zemini ma’mur etmek ( ki ; bu Allah’ın emridir) onların temel sloganı idi.
Ebu Vakkas ordusundaki yalınayak, silahsız üç bin savaşçı, nasıl olur da üçbin yıllık bir maziye sahip, köklü bir medeniyet inşa etmiş, donanımlı onbinlerce savaşçısı olan Pers ordusunu yener ?
Çünkü;
Pers Ordusu, Ebu Vakkas Ordusunun çıplak ayaklı , silahsız savaşçıları ile değil, onlar kendilerinin adaletsiz, zâlim hükümdarları Yezcürd ile,Husrev ile, Kisralarla savaştılar.
Açık bir ifade ile; Adalete sığındılar.
Bundan dolayıdır ki : Adalet, Mülkün Temeli sayıldı.
Başarılarının sırrı bu olmalı.
Böyle biliriz.
Etem Coşkun /aşiyan sahaf

Yorumlar